top of page

שיחה מקדימה להקלטה אישית

שיחת מיקוד וניסוח הסנקלפה והתאמות לתרגול האישי שלך

  • 30 דקות
  • 250 שקלים חדשים
  • Gita

תיאור השירות

בשיחה הזו נתמקד בעניין בחייך שהנך רוצה לפתור או לקדם ועל פי זה נדייק את תרגול היוגה נידרה שלך


פרטי איש הקשר

  • 56, Gita, Israel


bottom of page